0886.225.115

Hiển thị kết quả duy nhất

-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí… 500.000 349.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí Ngô… 500.000 349.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-40%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CS01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CS01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ phù… 650.000 390.000
XEM THÊM
-40%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CS02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CS02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ phù… 650.000 390.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-46%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-TT700

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-TT700 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế trụ trắng… 590.000 320.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC01 là dòng máy xông lõi bông với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM