Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Công ty TNHH LORITA Việt Nam quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập, website sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của khách hàng cùng với các thông tin khác mà khách hàng cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua email khách hàng gửi cho chúng tôi. Hoặc các thông tin khách hàng điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu hoặc tham gia vào hoạt động khuyến mại.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của LORITA.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của LORITA.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên LORITA sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.