0886.225.115

Showing 1–20 of 32 results

-32%
Hiện nay, tinh dầu không chỉ được sử dụng ở những nơi sang trọng, những spa thư giãn… mà tinh… 700.000 479.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí… 500.000 349.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí Ngô… 500.000 349.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-40%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CS01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CS01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ phù… 650.000 390.000
XEM THÊM
-40%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CS02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CS02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ phù… 650.000 390.000
XEM THÊM
-35%
Hết hàng

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LB01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LB01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ tích… 690.000 449.000
XEM THÊM
-35%
Hết hàng

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LB02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LB02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế vân gỗ tích… 690.000 449.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-42%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-TT03

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-TT03 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Trụ Tròn… 550.000 320.000
XEM THÊM
-46%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-TT700

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-TT700 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế trụ trắng… 590.000 320.000
XEM THÊM
-37%
Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCH là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-37%
Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCT là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-37%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-QCX

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCX là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-10%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA PIN TRẮNG

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA PIN-TRANG là dòng máy xông sử dụng trực tiếp tinh dầu với… 800.000 719.000
XEM THÊM
-10%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA PIN ĐEN

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA PIN-DEN là dòng máy xông sử dụng trực tiếp tinh dầu với… 800.000 719.000
XEM THÊM