0886.225.115

Showing 1–20 of 28 results

-32%
Hiện nay, tinh dầu không chỉ được sử dụng ở những nơi sang trọng, những spa thư giãn… mà tinh… 700.000 479.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí… 500.000 349.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BN02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BN02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Bí Ngô… 500.000 349.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-28%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-BS02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-BS02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Búp Sen… 500.000 360.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-35%
MỚI

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-CH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-CH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Cánh Hoa… 600.000 390.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH01 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-30%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-LH02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-LH02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ Hoa… 600.000 420.000
XEM THÊM
-42%

Máy xông có điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA DK-TT03

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA DK-TT03 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Trụ Tròn… 550.000 320.000
XEM THÊM
-37%
Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCH là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-37%
Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCT là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-37%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-QCX

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCX là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1H

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1H là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1T

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1T là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1X

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1X là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-42%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-OTO55

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-OTO55 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình trụ… 550.000 320.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC01 là dòng máy xông lõi bông với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-GTS

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-GTS là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ hoa… 650.000 490.000
XEM THÊM