0886.225.115

Hiển thị kết quả duy nhất

-37%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-QCX

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-QCX là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả… 550.000 349.000
XEM THÊM
-10%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA PIN TRẮNG

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA PIN-TRANG là dòng máy xông sử dụng trực tiếp tinh dầu với… 800.000 719.000
XEM THÊM
-10%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA PIN ĐEN

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA PIN-DEN là dòng máy xông sử dụng trực tiếp tinh dầu với… 800.000 719.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1H

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1H là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1T

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1T là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-13%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-3in1X

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-3in1X là dòng máy xông lõi bông với thiết kế Trụ tròn, nắp… 320.000 280.000
XEM THÊM
-42%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-OTO55

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-OTO55 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình trụ… 550.000 320.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC01

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC01 là dòng máy xông lõi bông với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA USB-QC02

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA USB-QC02 là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Quả Cầu… 240.000 180.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-GTS

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-GTS là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ hoa… 650.000 490.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-GTV

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-GTV là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ hoa… 650.000 490.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-GTX

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-GTX là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ hoa… 650.000 490.000
XEM THÊM
-29%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-LPT

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-LPT là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lập Phương… 550.000 390.000
XEM THÊM
-30%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-TLT

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-TLT là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Trụ Lưới… 500.000 349.000
XEM THÊM
-25%

Máy không điều khiển

Máy xông tinh dầu LORITA KDK-TT3D

Máy xông, máy khuếch tán tinh dầu LORITA KDK-TT3D  là dòng máy xông siêu âm với thiết kế hình Lọ hoa… 650.000 490.000
XEM THÊM